DOTACJE NA INNOWACJE

 Przedsiębiorstwo EL-PREMA  zrealizowało  w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji drzwi płytowo – kompozytowych przez firmę El-Prema, POIG.04.03.00-00-915/11” .

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Instytucja Wdrażająca to Bank Gospodarstwa Krajowego (http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego-fkt)

W ramach realizacji powyższego projektu przedsiębiorstwo EL-PREMA  wdrożyło nową technologię produkcji drzwi płytowo – kompozytowych i wprowadziło na rynek nowe produkty.